Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11; 09-400 Płock. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną

ROZUMIEM

Urodzony 07.07.1976 r. Absolwent Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W płockim Teatrze pracuje od 2000 r. Angażuje się w przedsięwzięcia parateatralne i edukacyjne. Prowadzi zajęcia i tworzy przedstawienia z młodzieżą szkolną i osobami niepełnosprawnymi. Współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem’’. Od kilku lat jest związany ze Stowarzyszeniem Teatr Per Se Mariusza Pogonowskiego, gdzie prowadzi zajęcia teatralne z młodzieżą.

 

Fotografie: Waldemar Lawendowski

GALERIA ZDJĘĆ