Znajdź nas:

WIDOK WIDOWNI - DUŻA SCENA

Schemat graficzny widowni Dużej Sceny

Obszar widowni Dużej Sceny podzielony jest na 4 sektory. 
Część pierwsza: Na samym dole (najbliżej sceny) znajdują się dwa rzędy podzielone na dwie części, po osiem siedzeń każdy, między którymi znajduje się wejście na scenę. Rzędy numerowane są (począwszy od sceny) jako pierwszy i drugi. Numeracja siedzeń (od lewej, patrząc z pozycji sceny) od 1 do 16. 
Część druga: W centrum powyżej dolnych rzędów mieści się największa część widowni zawierająca 13 rzędów siedzeń, po szesnaście siedzeń każdy. Rzędy numerowane są od trzeciego do piętnastego. Siedzenia numerowane są od numeru 8, do 23. Wyjątek stanowi ostatni, piętnasty rząd numerowany od numeru 1 do 16.
Część trzecia: po lewej od centralnej części znajduje się 12 rzędów siedzeń, po siedem siedzeń każdy. Numerowane są od 1 do 7. Wyjątek stanowi trzeci rząd numerowany jako 1, 2, 3, 5, 6, 7. oraz rząd 14, numerowany od 1 do 5. W tej części widowni w rzędzie trzecim, miejsca 6 i 7 są przystosowane do demontażu i wjazdu wózka z osobą niepełnosprawną.
Część czwarta: po prawej od centralnej części znajduje się 12 rzędów siedzeń, po siedem siedzeń każdy. Numerowane są od 24 do 30. Wyjątek stanowi trzeci rząd numerowany od 25 do 30, oraz rząd 14, numerowany od 26 do 30. W tej części widowni w rzędzie trzecim, miejsca 25 i 26 są przystosowane do demontażu i wjazdu wózka z osobą niepełnosprawną.
Pomiędzy częścią centralną, a prawą i lewą znajdują się schody wędrujące w górę widowni. Na każdy rząd przypada para schodków, z których jeden jest krótszy i stanowi podnóżek dla siedzącego widza. Można po nim przemieszczać się wzdłuż rzędu, mając powyżej rząd siedzeń. Drugi schodek jest dłuższy i stanowi powierzchnię montażową dla siedzeń.