OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11; 09-400 Płock. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną

PLIKI COOKIES

Informujemy także, iż my i nasi partnerzy wykorzystujemy technologie, takie jak pliki cookies, i przetwarzamy dane osobowe, takie jak adresy IP i identyfikatory plików cookies, w celu spersonalizowania treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenia wydajności treści oraz uzyskiwania wglądu w odbiorców, którzy widzieli treści. Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie tej technologii i przetwarzanie danych osobowych w tych celach. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były wykorzystywane, kliknij w link Zarządzanie cookies, aby dowiedzieć się jak je wyłączyć.

Informujemy Ciebie, że w ramach serwisu używane są także także tzw. „niezbędne” pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywanie do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania itp. Szczegóły zawarte są w Polityce Prywatności

W przypadku pytań i wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - p. Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: iod@teatrplock.pl, lub tel. 504 976 690.

Polityka Prywatności  |  Zarządzanie cookies
ROZUMIEM
Znajdź nas:

Dziękujemy za sezon dostępny

Widok widowni. Rzędy czerwonych siedzeń

Teatr to miejsce spotkania różnych perspektyw i osób, które w innych warunkach być może by się nie spotkały. Sezon 2022/2023 okazał się w tym aspekcie większym wyzwaniem niż się spodziewaliśmy. Wyzwanie polegało na zaproszeniu do teatru osób, które dotąd w nim nie bywały. Nie bywały, bo nie mogły. 

Przez dziesięć miesięcy pracowaliśmy nad wdrażaniem dostępności w Teatrze. Zrealizowaliśmy dziewięć spektakli dostępnych – z audiodeskrypcją dla niewidomych, dzięki której osoby niewidome mogą wysłuchać na słuchawkach opisu akcji na scenie. Jeden spektakl odbył się z napisami w języku polskim, wyświetlanymi na specjalnie do tego celu zamontowanym ekranie. Był tłumaczony na Polski Język Migowy – po raz pierwszy mogliśmy zaprosić do Teatru osoby g/Głuche. Zorganizowaliśmy trzy oprowadzania sensoryczne dla osób niewidomych, g/Głuchych i z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Na dużej scenie zamontowaliśmy pętlę indukcyjną. Osoby z aparatami słuchowymi, po przełączeniu aparatów w tryb cewki indukcyjnej, mogą teraz odbierać dźwięk wprost ze sceny, a nie z widowni.

Nad wejściem do Teatru zamontowaliśmy znacznik totupoint, który informuje osoby niewidome o dotarciu do teatru, dzięki aplikacji, którą posiadają w telefonach.
Na dolnym foyer stanęła makieta 3D budynku Teatru, dzięki której osoby niewidome mogą poznać budynek za pomocą dotyku.

Uprawniliśmy komunikację informacji w teatrze i dla widzów ze szczególnymi potrzebami. Zmodernizowaliśmy stronę internetową teatru, przeszkoliliśmy pracowników Teatru z obsługi osób z niepełnosprawnościami i z tworzenia audiodeskrypcji oraz napisów do spektakli. Ale przede wszystkim, byliśmy uważni na potrzeby naszych widzów i dużo się nauczyliśmy.

To tylko niektóre z naszych działań. Zrobiliśmy wiele, wiele jeszcze zostało do zrobienia. Mamy nadzieję, że dzięki temu wysiłkowi w przyszłości nikt już nie będzie pytał, co to jest dostępność. W kolejnych sezonach będziemy pracować jeszcze intensywniej nad tym, żeby udostępniać teatr dla Was. Bez względu na to, jakie potrzeby macie.

Informacji o kolejnych wydarzeniach dostępnych szukajcie na www.teatrplock.pl w zakładce "Teatr dostępny". Znajdziecie tam również przedprzewodnik po teatrze, czyli najpotrzebniejsze informacje przed wizytą u nas. Przedprzewodnik jest tłumaczony na Polski Język Migowy.

Za współpracę przy projekcie „Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku – Teatr dostępny” dziękujemy Mazowieckiemu Stowarzyszeniu Pracy dla Osób Niepełnosprawnych "De Facto". Przedsięwzięcie zostało realizowane w ramach projektu „Kultura bez barier” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Koordynatorzy projektu

Monika Mioduszewska
Krzysztof Małachowski

Działania zrealizowane w ramach projektu „Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 
– Teatr dostępny”:
1. Modernizacja strony www.teatrplock.pl do standardów normy WCAG.2.1, 
2. Opracowanie i zamieszczenie na stronie www.teatrplock.pl informacji o sposobie dotarcia do teatru różnymi środkami komunikacji z dworców i kluczowych punktów Płocka oraz o przystosowaniu infrastruktury TD do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – przedprzewodnik – w formie pisanej i w Polskim Języku Migowym
3. Zamieszczenie na stronie www.teatrplock.pl opisów alternatywnych zdjęć, grafik, oraz audiodeskrypcji materiałów audiowizualnych od 2019 r.
4. Wykonanie makiety 3D budynku Teatru, by umożliwić osobom z wadami wzroku poznanie kubatury i architektury obiektu oraz umożliwić im orientację przestrzenną w obiekcie.
5. Zamontowanie przy wejściu do Teatru urządzenia typu „totu-point” dla osób z wadami wzroku
6. Zakup trzydziestu sztuk  audioprzewodników do audiodeskrypcji dla osób niewidomych.
7. Wyposażenie dużej sceny w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.
8. Zamontowanie na dużej scenie Teatru ekranu do wyświetlania napisów do spektakli dla osób głuchych i słabosłyszących.
9. Udostępnienie 9 spektakli dla osób ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z wad wzroku i słuchu (opracowanie i przeczytanie "na żywo" audiodeskrypcji)
a. Opracowanie i przeczytanie "na żywo" audiodeskrypcji do 9 spektakli
b. Opracowanie i wyświetlenie napisów do 1 spektaklu
c. Wykonanie tłumaczenia w Polskim Języku Migowym do 1 spektaklu
10. Zorganizowanie 3 spacerów sensoryczno-poznawczych zapewniających poznanie wielozmysłowe przestrzeni teatru: sceny, scenografii i kostiumów
11. Przeprowadzenie wywiadów i zebranie informacji na temat dostępności realizowanych wydarzeń kulturalnych.
12. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników teatru z zakresu udzielania wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do oferty kulturalnej teatru.
13. Realizacja szkolenia z zakresu wykonywania audiodeskrypcji spektakli dla pracowników teatru.
14. Realizacja szkolenia z zakresu opracowania i wyświetlania  napisów do spektakli teatralnych. 
15. Pozyskanie kontaktów i ich utrzymywanie z osobami ze szczególnymi potrzebami skupionymi w organizacjach poprzez informowanie o dostępnych wydarzeniach w teatrze oraz stałe konsultacje rozwiązań dostępnościowych
16. Zebranie (za zgodą zainteresowanych) danych osobowych uczestników wydarzeń, utrzymywanie z nimi stałego kontaktu stronę internetową www.teatrplock.pl oraz pocztę elektroniczną.
17. Zakup i montaż  piktogramów w języku Braille’a,  na drzwiach toalet, sekretariatu i Biura Obsługi Widza.
18. Zaprojektowanie i wykonanie plakatu informacyjnego "Słownik pojęć związanych z dostępnością w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Płocku". Plakaty zostały rozmieszczone w przestrzeni komunikacyjnej Teatru i architektonicznej na zewnątrz Teatru.
19. Wykonanie oznaczeń dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową (niebieskie koperty wraz ze znakiem drogowym) na terenie parkingu przynależnym do teatru. Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich z poziomu parkingu na poziom wejścia głównego do Teatru.   
20. Wizyta studyjna teatralnego zespołu ds. dostępności w instytucji dostępnej (TR Warszawa) i nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się dostępnością w teatrach w całej Polsce.
 
 
Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu „Kultura bez barier” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.