Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11; 09-400 Płock. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną

ROZUMIEM

Teatry w Polsce różnią się od siebie, ale wyzwania i problemy, jakie przed nimi stoją, często są podobne. Jakie wyzwania stawia przed nami pedagogika teatru? Nad tym będziemy się zastanawiać przez cały sezon. Teatr Dramatyczny w Płocku dołączył do grona partnerów Teatroteki Szkolnej.

Monika Mioduszewska-Olszewska, konsultantka programowa teatru, przez cały sezon 2019/2020 będzie współpracowała z kilkunastoma pedagogami i pedagożkami teatru z teatrów z Polski, aby przy wsparciu Instytutu Teatralnego stworzyć program edukacji teatralnej dla szkół. - Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program adresowany do teatrów instytucjonalnych, które chcą rozwijać współpracę z nauczycielami. Do udziału w nim zapraszamy pedagogów teatru, by podczas rocznych spotkań mogli wymieniać doświadczenia i refleksje związane z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół – mówią organizatorzy projektu.

Teatroteka szkolna to przede wszystkim portal, na którym nauczyciele mogą znaleźć scenariusze zajęć wykorzystujących metody teatralne. - Teatroteka Szkolna to program, w którym proponujemy nowe spojrzenie na miejsce teatru w szkole. Tworzenie przez uczniów etiud, scenografii, tekstów, kostiumów, nie jest dla nas celem samym w sobie. Zachęcamy do tego, aby nie patrzeć na teatr przez pryzmat efektu scenicznego, ale procesu, który do niego prowadzi. We wspólnym działaniu uczniowie przejmują odpowiedzialność za własną twórczość, mają okazję do wymiany myśli z innymi uczestnikami i budowania relacji wewnątrz grupy. Dzięki temu podczas lekcji i zajęć dodatkowych stają się bardziej aktywni, samodzielni i krytycznie podchodzą do podejmowanych tematów – mówią organizatorzy.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu pod adresem teatrotekaszkolna.pl

Organizatorem „Teatroteki szkolnej” jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nagrodowego.