Znajdź nas:

Spotkanie z Fundacją Kultury bez Barier

Grupa osób siedzi przy stole w gabinecie dyrektora Mokrowieckiego. Od lewej: Anna Żórawska, Krzysztof Małachowski, Marek Mokrowiecki, Monika Mioduszewska

Anna Żórawska (pierwsza z lewej), prezeska Fundacji Kultury Bez Barier gościła dziś w teatrze. Spotkała się z zespołem ds. dostępności – Moniką Mioduszewską i Krzysztofem Małachowskim, którzy prowadzą projekt „Teatr dostępny”, i dyrektorem Markiem Mokrowieckim. Anna Żórawska jest tutorką naszego projektu. Wspiera zespół ds. dostępności w działaniach mających otworzyć teatr na osoby ze szczególnymi potrzebami. Dziękujemy za wartościowe spotkanie, wymianę doświadczeń i ogromne wsparcie, tak potrzebne przy realizacji działań, które są nowatorskie, a szlaki jeszcze nie przetarte. 
Przedsięwzięcie "Teatr im. J. Szaniawskiego - Teatr dostępny" jest realizowane w ramach projektu „Kultura bez barier” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.