OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11; 09-400 Płock. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną

PLIKI COOKIES

Informujemy także, iż my i nasi partnerzy wykorzystujemy technologie, takie jak pliki cookies, i przetwarzamy dane osobowe, takie jak adresy IP i identyfikatory plików cookies, w celu spersonalizowania treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenia wydajności treści oraz uzyskiwania wglądu w odbiorców, którzy widzieli treści. Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie tej technologii i przetwarzanie danych osobowych w tych celach. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były wykorzystywane, kliknij w link Zarządzanie cookies, aby dowiedzieć się jak je wyłączyć.

Informujemy Ciebie, że w ramach serwisu używane są także także tzw. „niezbędne” pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywanie do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania itp. Szczegóły zawarte są w Polityce Prywatności

W przypadku pytań i wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - p. Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: iod@teatrplock.pl, lub tel. 504 976 690.

Polityka Prywatności  |  Zarządzanie cookies
ROZUMIEM

Regulamin Konkursu plastycznego inspirowanego bajką „Kopciuszek”

Warunki ogólne

 1. Organizatorem Konkursu plastycznego jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Czas trwania Konkursu: 12.01.2021 – 19.01.2021.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania reprodukcji prac zgłoszonych do konkursu w działaniach promocyjno-wydawniczych.
 5. Rodzice lub opiekunowie prawni autorów prac wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację prac konkursowych na Facebook.com/TeatrPlock i na stronie www.teatrplock.pl, a w przypadku laureatów również w dwumiesięczniku „Aktualności Teatru Płockiego”.
 6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Cele Konkursu:

 1. Stworzenie prac plastycznych inspirowanych bajką „Kopciuszek” Jana Grabieckiego na motywach bajki braci Grimm;
 2. Rozwijanie zainteresowania u dzieci sztuką teatralną;
 3. Wyzwalanie ekspresji twórczej, rozwijanie u dzieci kreatywności, zachęcanie dzieci do odkrywania swoich możliwości.

Warunki Konkursu

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci od 0 do 15 roku życia.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę własnego autorstwa.
 3. Praca zgłoszona do Konkursu powinna być inspirowana bajką „Kopciuszek”, którą Teatr Dramatyczny w Płocku udostępnia online w dniach 11 – 17 stycznia 2021 na kanale YouTube.com/TeatrPlock
 4. Praca zgłoszona do Konkursu może być wykonana dowolną techniką plastyczną, przesłane prace powinny być w formacie jpg.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac plastycznych do dnia 19.01.2021 na adres mailowy literacki@teatrplock.pl z dopiskiem „Kopciuszek konkurs” lub udostepnienie pracy pod postem zapowiadającym konkurs na Facebook.com/TeatrPlock (w przypadku udostępniania prac na Facebooku prosimy o jednoczesne wysyłanie prac na literacki@teatrplock.pl).

Kryteria oceny prac

1. Zgodność z tematyką konkursu;
2. Kreatywne, oryginalne przedstawienie tematu;
3. Ciekawa kompozycja, faktury i kolory.

Nagrody

 1. Nagrody przyznaje jury pod przewodnictwem dyrektora Teatru Marka Mokrowieckiego.
 2. Skład jury: Marek Mokrowiecki (dyrektor teatru), Sylwia Krawiec (aktorka teatru), Weronika Bogdan (młodsza konsultantka programowa teatru).
 3. Jury przewiduje trzy nagrody dla trzech najciekawszych prac w postaci voucherów na spektakle Teatru Dramatycznego w Płocku dla dzieci.
 4. Z obrad jury zostanie sporządzony protokół.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 stycznia 2021 na stronie www.teatrplock.pl i na Facebook.com/TeatrPlock
 6. Nagrody będą do odebrania w Teatrze.
 7. Decyzje jury są ostateczne i nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Obowiązek informacyjny

W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Rafał Andrzejewski, e-mail: iod@teatrplock.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe (adresy email) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego inspirowanego spektaklem “Kopciuszek” i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie;
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
 7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 9. przenoszenia danych,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu.